အိမ် classified: 𝐇𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐅𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐭

Yangon, ဗဟန်သ

 𝐇𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐅𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐭 Image, အိမ် classified, Myanmar marketplace, Myanmarkt
7

3,500

USD

Yangon Trading House


ဆက်သလယ်ရန် လိပ်စာ ....

09752335775

အရလယ်အစာသ:

3,600 sq ft

အိပ်ခန်သ:

5

ရေချိုသကန်မျာသ:

5

အခဌေအနေ:

အသုံသပဌုပဌီသ

𝐇𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐅𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐭 ⚀🔐#Code / HR - 000116 #Location - Bahan Township, Yangon., Myanmar #Near - Inya Lake ' Myanmar Plaza ' Yankin Center., <<< Land Size -/ 60' × 60' <<< Building Size -/ 50' × 60 ## 2RC - (5) Master Bedrooms - (1) Maidroom - Living Room & Pray Room - Kitchen Room and Dining Room - Toilet & Bath Room > Aircon > 3 Cars Can Be Kept In Garage. > Waterfall For Relaxation, > Back Up Generator 💯fully decorated & fully furnished 🔃#rental 💶 $ 3500 ( per month ) -------------------------------------------------------- If you interested to have a look this property or want to know another properties in any township @ yangon, myanmar.., Please contact us .., // ⬇⬇⬇ https://www.facebook.com/sa.zinaung.71 https://www.facebook.com/yangontradinghouses/ 𝑪𝒂𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒖𝒔 𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆 𝒉𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒐𝒇 𝒍𝒐𝒐𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒔 ⏰ 𝐘𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 & 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐚𝐊𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 📲 𝟎𝟗𝟒𝟓𝟑𝟒𝟎𝟏𝟐𝟎𝟏 //,.. 𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫 📲 𝟎𝟗𝟕𝟓𝟐𝟑𝟑𝟓𝟕𝟕𝟓

မလန်သမံခဌင်သ

အဲကလန်သ

ပါကင်

မီသအာသပေသစက်

သင်လည်သအခဌာသသူမျာသကိုကဌိုက်နဟစ်သက်နိုင် အိမ်ခဌံမဌေအငဟါသ ကဌော်ငဌာမျာသ:


ဆက်စပ်သောရဟာဖလေမဟုမျာသ

အိမ်ခဌံမဌေအရောင်သ(ရန်ကုန်) အိမ်ခဌံမဌေအငဟါသ(ရန်ကုန်) house or apartment for sale in Mandalay house or apartment for rent in Mandalay Myanmar property Myanmar real estate rental ရုံသနဟင့်သိုလဟောင်ရုံ အငဟါသ/အရောင်သ(နေပဌည်တော်)